top of page

Uslovi korišćenja

 

Uslovi pod kojima se prikupljaju i obrađuju podaci o ličnosti uređeni su Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Kao društveno odgovorni sajt jovanajovic.rs, u svemu se pridržavamo Zakonom propisanih pravila i načela postupanja.

 

Ovim putem Vas obaveštavamo o načinu i svrsi prikupljanja Vaših ličnih podataka, kao i drugim pitanjima koja bi Vas mogla zanimati.

 

Sajt jovanajovic.rs prikuplja sledeće podatke o ličnosti: 

Ime i prezime,

E-mail adresa,

 

Vaše lične podatke prikupljamo na sledeći način:

Registracijom korisnika na sajtu i prijavom na Newsletter listu.

Na osnovu Vašeg pristanka, Vaše lične podatke koristimo u svrhu neposrednog marketinga, kako bismo Vam prosledili informacije o promocijama.

Vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti, u svrhu neposrednog marketinga, možete opozvati u svakom trenutku slanjem poruke na našu e-mail adresu info.jovanajovic@gmail.com

 

Podatke o ličnosti koje obrađujemo i čuvamo Vi ste nam dobrovoljno dali.

Nemamo mogućnost provere da li su nam Vaši lični podaci dati korišćenjem Vaših sredstava komunikacije od strane trećeg lica. Zato molimo da nas bez odlaganja izvestite o svakoj mogućoj upotrebi/zloupotrebi Vaših sredstava komunikacije od strane trećih lica.

 

Sajt jovanajovic.rs ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Sajt jovanajovic.rs ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije,

niti van teritorije Republike Srbije.

Vaše lične podatke čuvamo onoliko koliko je to potrebno za ispunjenje svrhe za koju su dati.

Kao lice na koje se odnose i od kojeg se podaci o ličnosti prikpljaju imate sledeća prava:

Pravo da od sajta jovanajovic.rs zahtevate pristup Vašim ličnim podacima;

Pravo da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih ili zastarelih podataka;

Pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti, ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku, s tim da opoziv ne utilče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;

 

Sva prava možete ostvariti kontaktiranjem jovanajovic.rs 

E-mail: info.jovanajovic@gmail.com

bottom of page